ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արտագրե՛լ նախադասությունները՝ փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրելով համապատասխան տեղերում։ 1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկևորել էին  ամեն ինչ, և մի կախարդող տեսարան էր ստեղծվել հիանալի  հյուրանոցի պատշգամբները… Read more “ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ”

Advertisements

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Արտագրե՛լ նախադասությունները՝ փակագծերում տրված գոյականները անհրաժեշտ հոլովով, առումով և թվով գրելով համապատասխան տեղերում։ 1. Սարի գագաթից երևում էին մոտակա գյուղերը բոլոր տները, իսկ ճերմակ մշուշի մեջ նշմարվում էր մեկ այլ գյուղ։ (գյուղ, գագաթ,… Read more “ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ”

Advertisements

ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ «ԱՎԵԼՈՐԴԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ

Երբեք Հաճի աղան այդպես անխնամ չէր փոխել քայլերր իրենց տնից խանութ գնալիս։ Այն Հաճի աղան, որի փողոցով անցնելն իսկ մի հանդես էր. աղայակա՜ն։ Միշտ հաստ շալը վաթսուն-յոթանասուն տարեկան… Read more “ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ «ԱՎԵԼՈՐԴԸ» ՊԱՏՄՎԱԾՔԸ”

Advertisements

ՄԹՆՈԼՈՐՏ

Մթնոլորտը , երկնային մարմնիգազային ծածկ, որը նրա շուրջը պահպանվում է ձգողականությանշնորհիվ։ Քանի որ մթնոլորտի և միջմոլորակային տարածություններիմիջև չկա հստակ սահման, ապա ընդունված է մթնոլորտ համարել գազային այն միջավայրը, որը պտտվում է մոլորակի… Read more “ՄԹՆՈԼՈՐՏ”

Advertisements

ԻՄ ԲԱՌԱՐԱՆԸ

ադյալ- ծածկոց աբադոկ- օղագոտի ակադեմիա- կաճառ ակումլյատոր- կուտակիչ, ուժահավաք անպուլա- սրվակ անկետա- հարցաթերթիկ ապտեչկա- դեղարկղիկ ատվյորդկա- պտուտակիչ արախիս- գետնընկույզ բագաժ- ուղեբեռ բալետ- թատերապար բանան- ադամաթուզ բանկ- դրամատուն… Read more “ԻՄ ԲԱՌԱՐԱՆԸ”

Advertisements

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՑ…

Hi! My favourite band is Coldplay. They’re fantastic. I really like their music. They are from England. Coldplay are a band of four men. The singer’s name… Read more “ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՑ…”

Advertisements

ԿՈՄԻՏԱՍՅԱՆ ՕՐԵՐ

Սովորողների հետ «Անլռելի զանգակատուն» պոեմից ընթերցումներ: Կոմիտասը` բանաստեղծ: Կոմիտասը և Թումանյանը: Կոմիտասի ձայնը, երգերի ունկնդրում: Այցելություն Կոմիտասի անվան պանթեոն և թանգարան: Advertisements

Advertisements

ՀՈԳՈՒՆ ՎՐԱ ՀԱՍԱՎ 

Ձմեռնամուտ օրերից մեկն էր: Մութը դեռ բոլորովին չէր կոխել երկիրը: Երկինքը պղտոր էր գարնան ջրի պես: Կատաղի քամին վժժալով ներս էր պրծնումփողոցի մի բերանից, թռցնում էր առաջին… Read more “ՀՈԳՈՒՆ ՎՐԱ ՀԱՍԱՎ “

Advertisements

  A GOOD BOY

Billy always listens to his mother. He always does what she says. If his mother says, «Brush your teeth,» Billy brushes his teeth. If his mother says,… Read more ”  A GOOD BOY”

Advertisements